Gradu Daruvaru odobreno je 1.200.000,00 kn bespovratnih sredstava za nadogradnju jaslica Dječjeg vrtića Vladimir Nazor Daruvar. Projekt je prijavljen Ministarstvu za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku prema programu “Poziv za prijavu projekata usmjerenih na poboljšanje materijalnih uvjeta u predškolskim ustanovama, dječjim vrtićima u 2018. godini . Prijavu je pripremila Razvojna agencija Daruvar.

Također, Ekonomska i turistička škola Daruvar dobila je naputak od županije da će biti predloženi za centar kompetencije to je jedan natječaj koji će biti od strane Ministarstva obrazovanja i izaći će uskoro. Predloženi će se moći prijaviti na natječaj. Najvažnije je što će se dobiti učenički dom.

Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja odobrilo j za rekonstrukciju parkirališta i nogostupa u ulici Josipa Jelačića 205,000,00 kn.