Dana 30. listopada 2018. godine održana je 13. sjednica Gradskog vijeća Grada Daruvara s početkom u 17,00 sati u Velikoj vijećnici uprave Grada Daruvara.

Budući da je vijećnik Boris Peranović stavio mandat u mirovanje, prisegu je kao zamjenica vijećnika položila Marijeta Donat.

Dnevni red s dopunom usvojen je jednoglasno: Aktualni sat, usvajanje zapisnika, Izvješće Mandatnog povjerenstva – mirovanje i polaganje prisege, prijedlog polugodišnjeg izvještaja o izvšenju proračuna, prijedlog Odluke o imenovanju Povjerenstva za nadzor aglomeracije Daruvar, prijedlog Odluke o imenovanju Povjerenstva za nadzor svih radnji privođenjem svrsi i funkciji prostora bivšeg Dalit-a, prijedlog Odluke o izboru članova Gradskog savjeta mladih Grada Daruvara, prijedlog odluke o donošenju izmjene i dopuni DPU Gradsko groblje, prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o organizaciji i načinu naplate parkiranja i regulaciji prometa – parkiranju vozila, prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama odluke o davanju u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Grada Daruvara, prijedlog Odluke o sklapanju Sporazuma o suradnji s Ministarstvom hrvatskih branitelja u svrhu provedbe projekta „Uspostava veteranskog centra u Daruvaru“, prijedlog Odluke o imenovanju članova komisije za gospodarenje zelenim površinama Grada Daruvara, prijedlog Odluke o prihvaćanju Povelje o surasnji i prijateljstvu s Gradom Zagrebom, prijedlog Odluke o brisanju statusa nezrazvrstane ceste s kč. br. 1652/2 k.o. Daruvar, prijedlog Odluke o prihvaćanju darovanja nekretnine u Lipovac Majuru – bivša osnovna škola/mjesni dom te prijedlog Odluke o kriterijima raspodjele sredstava Zajednici tehničke kulture Daruvar. Prijedlog Odluke o prodaji kč. br. 2288/1 k.o. Daruvar – dio bivšeg Dalit-a i prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na projekt koji se aplicira na mjeru 3.1.1. LAG-a „Izgradnja dječjeg igrališta koje mogu koristiti i djeca s posebnim potrebama i/ili teškoćama u razvoju“.

Sve točke dnevnog reda su usvojene, a Izvješće o radu gradonačelnika za razdoblje od 1.siječnja do 30. lipnja 2018. godine, Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji Grada Daruvara za 2017.g., i Izvješća o radu i financijskom poslovanju u 2017. godini za : DARKOM d.o.o. Daruvar, TVP „Aquae Ballissae“ d.o.o. Daruvar, Gradska tržnica d.o.o. Daruvar i Gradsko stambeno Daruvar d.o.o. prima se na znanje.

Skip to content