Dana 15. veljače 2018. godine u Velikoj vijećnici Gradske uprave održana je 6. sjednica Gradskog vijeća Grada Daruvara.
Budući da je vijećnica Ivana Djedović stavila mandat u mirovanje, prisegu je kao zamjenik vijećnice položio Mladen Prević.
Također, po prijedlogu ovlaštenog predlagača – gradonačelnika Damira Lneničeka na Dnevni red uvrštena je točka o prijedlogu Odluke o poništavanju Odluke o izmjeni lokacije za izgradnju novog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Daruvar te je Odluka u konačnici i usvojena. Od 16 prisutnih vijećnika i vijećnica; 9 je glasovalo ZA, 5 PROTIV i 2 SUZDRŽANA.
Predmeti ostalih točaka Dnevnog reda usvojeni su jednoglasno: zapisnik s 4. i 5. sjednice Gradskog vijeća, I. izmjene i dopune Statuta Grada Daruvara, kao i I. izmjene i dopune Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Daruvara, Odluka o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Daruvara za mandatno razdoblje 2018./2022.g., I. izmjena i dopuna DPU-a „GRADSKO GROBLJE“ Daruvar, Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave, Zaključak o primanju na znanje Izvješća gradonačelnika o utrošku sredstava ostvarenih od zakupa ili prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području Grada Daruvara za 2017. g., Program korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH na području Grada Daruvara za 2018. g., Odluka o promjeni naziva i sjedišta javne ustanove RAZVOJNI CENTAR DARUVAR ustanova za koordinaciju i razvoj grada Daruvara, Odluka o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada na području Grada Daruvara te Odluka o III. izmjeni i dopuni Odluke o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika u Upravnim tijelima Grada Daruvara.

Skip to content