Dana 29. studenog 2017. g. održana je 4. sjednica Gradskog vijeća Grada Daruvara. Nakon aktualnog sata, većinom glasova usvojena je I. izmjena Proračuna Grada Daruvara za 2017. godinu, a kao nikad ranije usvojen je i glavni financijski dokument, odnosno Proračun Grada Daruvara za 2018. godinu. Njime su osigurana sredstva za sljedeće:

– smanjenje cijena vrtića za 20%,
– božićnice za umirovljenike s mirovinama manjim od 2000 kuna,
– smanjenje cijena parkiranja za umirovljenike s manjim mirovinama,
– financijsku pomoć za kupnju školskih udžbenika,
– stipendije za učenike i studente,
– značajno smanjenje komunalnih davanja kod gradnje obiteljskih kuća ili izgradnju pogona u poduzetničkim zonama,
– financijske potpore poduzetnicima i obrtnicima za novo zapošljavanje,
– ulaganje u brojne gradske infrastrukturne projekte…

Od ostalih točaka Dnevnog reda, usvojene su sljedeće Odluke: Odluke o odobrenju subvencija, Odluka o porezima Grada Daruvara, Odluka o organiziranju i načinu naplate parkiranja te regulaciji prometa u mirovanju – parkiranju vozila, Odluka o komunalnom doprinosu, Odluka o komunalnoj naknadi, Odluka o prodaji nekretnine kč. br. 375/3 u k.o. Vrbovac, odluka o prijenosu vlasništva nekretnine kč. br. 377/1 i 377/2 k.o. Daruvar (zgrada „Jaslice“) s vlasništva Dječjeg vrtića „Vladimir Nazor“ Daruvar u vlasništvo Grada Daruvara, Odluka o suglasnosti JVP-u na prodaju autocisterne, Odluka o suglasnosti JVP-u na kupnju kombi vozila, Odluka o osnivanju i imenovanju Stožera civilne zaštite Grada Daruvara i Odluka o I. izmjenama Plana zaštite od požara i tehnoloških eksplozija na području Grada Daruvara.
Sadržaji svih Odluka bit će objavljeni u Službenom glasniku Grada Daruvara.