Daruvar, nekadašnje Aquae Balisae, je bio carski grad. Tome svjedoče, ne samo povijesni dokumenti, nego svjedoče i slučajni nalazi koji se pronalaze od kraja 19 stoljeća i pokazuju da je Daruvar tada cvjetao u vrijeme cara Gordijana III, na što upućuju i dijelovi pronađenih spomenika iz toga doba.

Ovaj položaj na kojemu se nalazimo i koji dominira iznad rijeke Toplice i tada civilnog naselja u dolini, se nalazila rimska utvrda koja je branila naselje ispod. Iskopavanjem smo utvdrili dvije građevinske baze, stariju i jednu mlađu.

Cijeli ovaj sustav istraživanja koja traju 3 godine, nositelj je grad Daruvar i najvećim dijelom sufinancira Ministarstvo kulture – rekao je Goran Jakovljević