Search

Program “Dnevni boravak i pomoć u kući starijim osobama” predstavlja model izvaninstitucionalne skrbi o starijim osobama koji je usmjeren poboljšanju kvalitete života osoba starije životne dobi, a u kojem se nastoji povezati sve sudionike u lokalnoj zajednici koji uz suradnju i potporu tijela državne uprave, mogu pridonijeti cjelovitoj skrbi o starijim osobama.

Provođenjem Programa postiže se sprečavanje socijalne izoliranosti, kao i integriranje i aktivno sudjelovanje starijih osoba u životu društvene zajednice.

To je Program Ministarstva socijale politike i mladih koji se u Gradu Daruvaru provodi od 2008. godine. Potpisnik Ugovora o suradnji je Grad Daruvar, a Programom je obuhvaćeno područje Grada Daruvara i Općine Dežanovac.

Program provodi 14 radnika koji se skrbe o 200 korisnika.

Na području skrbi o starijim sve se više daje prednost tzv. „servisima za pomoć u kući“ odnosno izvaninstitucionalnim oblicima skrbi pred smještajem u institucije.

Korisnik Programa može biti :

osoba starija od 65 godina života,

iznimno mlađa osoba od 65 godina ukoliko je riječ o osobama teško narušenog zdravstvenog stanja, kroničnim bolesnicima, pokretnim ili nepokretnim osobama, te osobama smanjenih funkcionalnih sposobnosti (osobe koje nisu u mogućnosti obavljati svakodnevne životne aktivnosti);

starije osobe koje žive same bez pomoći mlađih članova obitelji ili skrbnika u neposrednoj blizini (samačka staračka domaćinstva);

osobe koje imaju nizak socijalno ekonomski status,

osobe teže narušenog zdravstvenog stanja,

osobe koje nisu obuhvaćene postojećim oblicima skrbi (razni oblici pomoći u kući).

Usluge iz Programa pomoć u kući za korisnike su besplatne (usluge financiraju Ministarstvo socijalne politike i mladih i Grad Daruvar), a to su :

organiziranje prehrane,
kućni poslovi i uređenje okućnice,
osobna higijena i osnovna zdravstvena skrb,
psihosocijalna podrška ,
posredovanje u ostvarivanju raznih prava

U dio Programa koji obuhvaća „Dnevni boravak„ mogu se uključiti korisnici koji imaju potrebu za najmanje jednu aktivnost „dnevnog boravka„.

Dodatni sadržaji dnevnog boravka su :

radno – okupacijske aktivnosti,
aktivnosti usmjerene na stjecanju novih znanja i vještina,
sportsko – rekreativne aktivnosti prilagođene dobi i potrebama korisnika,
tematska predavanja,
radionice,
organizacija izleta i posjeta kulturno – umjetničkim i drugim događanjima,
drugi sadržaji i aktivnosti prema interesima korisnika

Ivana Zajca 3, Daruvar

Radno vrijeme: 7,00-15,00 sati

Kontakt: 043/332-545, 099/736-8619

Skip to content