11.07.2023. gradonačelnik Damir Lneniček preuzeo je ugovor Pilot projekta poziva jedinicama lokalne samouprave za financijsku potporu usmjerenu sufinanciranju troškova stanovanja mladim obiteljima i mladima u 2023. godini.
Državna tajnica Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade Željka Josić dr. med u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu uručila je ugovore Pilot projekta predstavnicima gradova i općina.
Ovakav projekt se provodi prvi puta u Hrvatskoj te je za njegovu provedbu osigurano 785.719,03 eura u državnom proračunu.
Razvojna agencija pripremila je prijavu za Pilot projekt, a prijavitelj projekta je Grad Daruvar.
Središnji državni ured za demografiju i mlade odobrio je 17.280,00 eura Gradu Daruvaru!
Odobrena sredstva iskoristit će se za sufinanciranje troškova stanovanja mladih obitelji i mladih na području Grada Daruvara.