Odlukom Grada Daruvara danas su Folklornom ansamblu Holubička službeno donirani kompleti slavonske narodne nošnje kako bi u daljnjem radu mogli uspješnije i kvalitetnije čuvati i prezentirati, kako češku tako i hrvatsku narodnu baštinu kroz pjesmu i ples. Narodne nošnje su ostavština rada nekadašnjeg Hrvatskog kulturno-umjetničkog društva Lahor Daruvar.
U ime ČB Daruvar i FA Holubička primopredaji su prisustvovale Željka Zadro i Jitka Janota Doležal, a u ime Grada Daruvara i HKUD-a Lahor, zamjenica gradonačelnika Vanda Cegledi i Lidija Premec.