Uspostavljen sustav za zaprimanje obavijesti o nepropisno odbačenom otpadu. Sukladno odredbi čl. 36. st. 2. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (Narodne novine br. 94/13) obveza je jedinice lokalne samouprave uspostava sustava za zaprimanje obavijesti o nepropisno odbačenom otpadu.

Ukoliko primijetite nepropisno odbačen otpad potrebno je popuniti priloženi obrazac i isti dostaviti na adresu Grad Daruvar, Trg kralja Tomislava 14, 43500 Daruvar ili na e-mail komunalni.redar@daruvar.hr Isto tako, prijava se može podnijeti i osobnim dolaskom u Gradsku upravu Grada Daruvara, na adresi Trg kralja Tomislava 14.

Plan gospodarenja otpadom Grada Daruvara za razdoblje od 2017. do 2022. godine

Odluka o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada na području Grada Daruvara

Odluka o uspostavi sustava za zaprimanje obavijesti o nepropisno odbačenom otpadu i evidentiranju lokacija odbačenog otpada.

Obrazac za prijavu nepropisno odbačenog otpada.

Brošura – odvojeno sakupljanje otpada

Više informacija o gospodarenju otpadom možete saznati na linkovima http://naviku-usvojimo.hr ; http://www.fzoeu.hr ; http://www.mzoip.hr

Skip to content