Danas je Grad Daruvar isplatio novčanu pomoć roditeljima 15 novorođene djece.
Naknade su ove godine povećane,a jednokratna novčana potpora za novorođenu djecu iznosi:
• 150,00 EUR za prvorođeno dijete,
• 400,00 EUR za drugorođeno dijete,
• 700,00 EUR za treće i svako sljedeće dijete u obitelji.