U organizaciji Agencije za mobilnost i programe Europske unije, u Bjelovaru se od 30. siječnja do 02. veljače održao trening „Rad s mladima na lokalnoj razini“ s ciljem podizanja kvalitete rada s mladima i za mlade na mikro razini. Trening je okupio deset gradova iz Hrvatske koji su ove godine odabrani za sudjelovanje u trenutno najvećem projektu Europske unije u području rada s mladima „Europe Goes Local – Supporting Youth Work at the Municipal Level“, a Grad Daruvar predstavljale su Danica Cetin, Anita Radonić i Danijela Los.
Metode rada s mladima, participacija mladih u procesima donošenja odluka, alati kojima se pospješuje komunikacija s mladima, oblici neformalnog dijaloga, kako stvoriti poticajno okruženje, uključenje u rad tijela jedinice lokalne samouprave, primjeri dobre prakse, mogućnost prijave projekata… samo su neke od tema o kojima su predstavnici lokalnih samouprava mogli naučiti na treningu.
Uz navedeno, svaki grad napisao je individualni plan u kojem je detektirana glavna potreba u radu s mladima. Grad Daruvar opredijelio se za donošenje lokalnog programa za mlade, strateškog dokumenta u kojem će biti objedinjene potrebe mladih, ciljevi i metode kako ih postići. Kroz narednih godinu dana, Grad Daruvar će uz pomoć raznih dionika, a prvenstveno mladih, uz poticanje na participaciju, kroz ključne aktivnosti koje su definirane u planu raditi na ostvarenju cilja – izrade Lokalnog programa za mlade Grada Daruvara.
Projekt Europe Goes Local provodi se od 2016. godine, a s početkom novog programskog razdoblja (2021.—2027.) otvoreno je novo poglavlje projekta u okviru kojega će se kroz različite aktivnosti svim dionicima rada s mladima na lokalnoj razini omogućiti osnaživanje i umrežavanje kako na europskoj tako i na nacionalnim razinama zemalja partnera na projektu.
Gradovi koji sudjeluju u četvrtom izdanju nacionalnih aktivnosti prethodno su odabrani na otvorenom pozivu za sudjelovanje EGL projektu: Labin, Benkovac, Ludbreg, Sveti Ivan Zelina, Zadar, Zlatar, Vukovar, Daruvar, Ogulin i Jastrebarsko.
Galeriju fotografija možete pogledati OVDJE.