Search

ISKORISTI SVAKI DAN – ŽIVI ŽIVOT AKTIVAN

ISKORISTI SVAKI DAN – ŽIVI ŽIVOT AKTIVAN

Naziv projekta: “ISKORISTI SVAKI DAN – ŽIVI ŽIVOT AKTIVAN”

Šifra poziva za dostavu projektnih prijedloga: UP.04.2.1.09.0028

Naziv poziva za dostavu projektnih prijedloga: “Pridruži se – Aktivni u mirovini” Jačanje sposobnosti organizacija civilnog društva za unaprjeđenje mogućnosti aktivnog sudjelovanja i socijalne uključenosti umirovljenika

Fond: Europski Socijalni Fond

Nadležna tijela: Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike (Posredničko tijelo razine 1) i Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva (Posredničko tijelo razine 2

Prijavitelj: Matica umirovljenika Daruvar

Partner: Grad Daruvar

Ukupna vrijednost projekta: 1.140.927,51 kn (85% sufinancirano iz Europskog socijalnog fonda, 15% sufinancirano iz Državnog proračuna Republike Hrvatske)

Odgovorna osoba: Ivan Cegledi, predsjednik udruge

Kontakt osoba: Ines Lukić, voditeljica projekta

Razdoblje provedbe projekta: Studeni 2020. – Listopad 2023.

 

SAŽETAK

Udruga Matica umirovljenika Daruvar (kao nositelj) i Grad Daruvar (kao partner) žele ovim projektom na svom području ojačati kapacitete civilnog društva za provedbu programa aktivnog starenja i povećavanja kvalitete života umirovljenika. Cilj je povećati razinu socijalne uključenosti umirovljenika kako bi se unaprijedilo njihovo zdravlje, psihička i fizička aktivnost i smanjio osjećaj usamljenosti.

 

KRATKI OPIS PROJEKTA

Svrha i opravdanost projekta

Problem: Na području grada Daruvara i okolice živi oko 3430 osoba starije životne dobi, od čega 1456 učlanjenih u Udrugu Matica umirovljenika Daruvar (nositelj projekta). Bjelovarsko-bilogorska županija je predzadnja po visini mirovina u RH, a grad Daruvar i okolica postaju sve “stariji” – 29,5% stanovništva su umirovljenici. Većina tih osoba osjeća socijalnu isključenost uzrokovanu nesudjelovanjem u društvenim aktivnostima, slabljenjem društvenih veza i gubitkom emocionalne potpore. Također većina umirovljenika osjeća i financijska ograničenja koja ih sprečavaju u raznim aktivnostima. Prosječna mirovina na području županije iznosi 1.953 kn, što je znatno ispod prosjeka RH, kao i ispod granice siromaštva EU. Sve navedeno dovodi do povećane osjetljivosti kao i isključenosti te skupine i dodatnog narušavanja njihovog psihičkog i fizičkog zdravlja.

Rješenje: Udruga nositelj projekta uz potporu i suradnju lokalne zajednice (partner JLS), želi ovim projektom proširiti i razviti socijalne usluge u zajednici, uključiti starije osobe u programe cjeloživotnog učenja, te podići razinu svijesti o zdravom životu.

Aktivnosti koje se planiraju namijenjene starijim osobama:


Element 1: Razvoj i provedba lokalnih programa u području aktivnog starenja i povećanja kvalitete života umirovljenika
 
1. Aktivnosti za poticanje tjelesne i psihičke aktivnosti:
Uspostava sportske sekcije udruge – sportske rekreativne aktivnosti za starije:
 • vježbanje za starije osobe
 • sportske igre: kuglanje na visećoj kuglani, pikado, razne sportske igre
 • streljaštvo
 • šetnje po Daruvaru i okolici

2. Aktivnosti za poticanje cjeloživotnog učenja i stjecanja novih znanja i vještina:
a) Informatičke radionice:
 • digitalna pismenost i sigurnost na internetu
 • korištenje javnih portala i interneta u svakodnevnom životu (npr. sustav e-Građani koji ubrzava i pojednostavljuje komunikaciju građana i javnog sektora), e-bankarstvo i slično.
b) Edukacije o ljekovitom bilju – 12 radionica (tijekom 24 mjeseca, obuhvaćajući sva godišnja doba):  šetnje s prepoznavanjem i prikupljanjem bilja, izradu pripravaka
c) Predavanja – razne teme vezane za interese umirovljenika
 • “Razvoj čitalačke publike”, predstavljanje gradske knjižnice
 • Izrada prirodne kozmetike
 • “Biti prisutan u žalosti – podrške ožalošćenima”
 • Prava za starije osobe u sustavu socijalne skrbi
 • Kako napraviti oporuku i kako dogovoriti doživotnu skrb
 • Vrtlarenje u poznim godinama
 • Osobne financije i financijska pismenost
 • Povijest našeg kraja 1 i 2
 • “Istine i laži o hrani”

3. Radionice o očuvanju zdravlja i prevencije bolesti
Održavanje serije predavanja i radionica vezano za očuvanje zdravlja, 12 predavanja u Daruvaru:
 • Geroprofilaktički program primarne, sekundarne, tercijarne i kvartalne prevencije u zaštiti starijih osoba
 • Jesti zdravo i odgovorno
 • Predavanje o skrbi o osobama oboljelim od demencije
 • Prevencija padova i kako ih spriječiti u kući
 • Živjeti s dijabetesom
 • Kako se boriti s visokim i niskim tlakom
 • Kardiovaskularne bolesti i kako živjeti s njima
 • Staračka depresija i kako je izbjeći
 • Prirodni lijekovi u službi očuvanja zdravlja – kako si olakšati život
 • Zdravlje žene u starijoj dobi (ginekološki problemi kod starijih žena)
 • Zdravlje muškarca u starijoj dobi
 • Život nakon klimakterija

4. Kulturno-umjetničke aktivnosti
 • zborno pjevanje: uvježbavanje 1x tjedno
 • plesni tečaj – 2 tečaja u Daruvaru

5. Aktivnosti koje sprečavaju usamljenost
 • održavanje plesnih večeri – 6x godišnje
 • izleti za umirovljenike: 8 izleta u RH

Element 2: Razvoj i provedba programa međugeneracijske solidarnosti

Suradnja s Dječjim vrtićem „Ferde Mravenec“ iz Daruvara na zajedničkim aktivnostima: prijenos tradicije vezano za blagdane od strane članova udruge umirovljenika djeci predškolskog uzrasta. Organizacija zajedničkih radionica s djecom izrade ukrasa. Planirano: 6 radionica (po dvije svake godine), u trajanju od 3 sata svaka.

Element 3: Razvoj i provedba stručnih ili znanstvenih istraživanja o povećanju kvalitete života umirovljenika

Aktivnosti: provedba stručnog istraživanja o socijalnoj iskaznici i kvaliteti života umirovljenika na području grada Daruvara.
 • Vrijeme provedbe: 12 mjeseci, 1000 anketiranih osoba od strane 10 anketara. Analizirani rezultati ankete i izrađena studija o kvaliteti života umirovljenika na području grada Daruvara od strane stručnog tima (5 osoba). Prezentacija zaključaka istraživanja na završnoj konferenciji projekta.

Element 5: Upravljanje projektom i administracija

Element 6: Promidžba i vidljivost

Sve navedeno doprinosi većoj kvaliteti života umirovljenika na ovom području jer im omogućava da i u trećoj dobi razviju svoje kapacitete i aktivno sudjeluju u životu zajednice.

Način dolaska do pripadnika ciljanih skupina: primarno je projekt namijenjen članovima udruge umirovljenika do kojih će relativno lako doći: putem cirkularnih mailova, obavijesti na oglasnim pločama, obavijestima na internim sastancima, obavijestima putem medija – Radio Daruvar i sl. Učinak projekta maksimizirat će se adekvatnom diseminacijom rezultata među članovima OCD-a prijavitelja i partnera, starijim osobama, te ostalom zainteresiranom javnosti.

Medijske kampanje, distribucija novina i javna događanja, te suradnja s lokalnim medijima osigurat će multiplikacijski učinak projekta te njihov doseg i do neizravnih korisnika.

 

ODRŽIVOST REZULTATA PROJEKTA NAKON ZAVRŠETKA

Održivost projektnih aktivnosti i rezultata nastojat će se osigurati primjenom konkretnih mjera već prilikom same pripreme (planiranja) te u toku provedbe projekta. Neke od njih su:
 • Planiranje i priprema projekta u suradnji s projektnim partnerom (Gradom Daruvar);
 • Detaljna analiza problematike i utvrđivanje stvarnih potreba ciljne skupine i krajnjih korisnika;
 • Odabir i imenovanje članova projektnog tima koji posjeduju relevantna znanja i kompetencije;
 • Informiranje, senzibiliziranje i uključivanje javnog i civilnog sektora te svekolike javnosti;
 • Planiranje i osiguranje financijskih i drugih resursa za nastavak aktivnosti.

Nositelj projekta, kao i partneri u projektu svojim dosadašnjim djelovanjem utjecali su na rješavanje navedenih problema, te će se provedbom ovog projekta i ostvarivanjem planiranih rezultata povećati međusektorska suradnja, povećati kapaciteti nositelja i partnera.

Realizacijom projekta će ojačati kapaciteti udruge za provođenje programa aktivnog starenja i sličnih projekata i osmišljavanje novih psihosocijalnih programa i programa pomoći sa ciljem osnaživanja ciljane skupine. Cilj je da se korisnicima projekta ( umirovljenicima) omogući uključivanje i sudjelovanje s raznim aktivnostima i programima, kao bi se poboljšalo njihovo psihofizičko zdravlje i njihov osjećaj pripadnosti zajednici.

 

INSTITUCIONALNA ODRŽIVOST: Očekuje se da će se rezultati projekta stvoriti multiplicirajuće efekte prema drugim ciljanim skupinama i drugim geografskim područjima gdje su slične aktivnosti nerazvijene. Promotivni materijali koji će se izraditi tijekom provedbe projekta mogu biti inicijatori budućeg transfera rezultata na druga geografska područja ili druge ciljane skupine. Web stranice kao jako sredstvo promocije ima izuzetno veliku ulogu u promociji i prijenosu rezultata projekta i na geografski udaljena područja. Bit će moguć prijenos rezultata i/ili izlaznih komponenti (outputa) projekta na druge lokalne samouprave/udruge, jer se radi o modelu za rješavanje jednog društvenog problema i poboljšanju života građana, te modelu informiranja koji će biti primjenjiv i kod drugih sličnih sredina. Također je važno da će se tijekom provedbe projekta razviti ljudski potencijali koji omogućavaju izgradnju svoje institucionalne održivosti u svakom od partnera. Znanje i vještine ljudi stečene kroz ovaj projekt će se zadržati u tim organizacijama i omogućiti korištenje tih znanja u narednim projektima udruga.

 

FINANCIJSKA ODRŽIVOST: Oprema nabavljena u ovom projektu ostaje u vlasništvu partnera. Održavanje navedenog je odgovornost svakog partnera. Sportska oprema i fitness oprema će ostati u vlasništvu udruge i oni će dalje koristiti i održavati ih. Očekuje se da će važnost rezultata ovog projekta biti prepoznata od lokalne zajednice, te postoji mogućnost da će se temeljem lokalnih strategija razvoja osigurati sredstva od strane JLS za nastavak nekih aktivnosti projekta.

 

ODRŽIVOST NA RAZINI DONOŠENJA POLITIKA: Očekuje se da će pozitivni rezultati projekta potaknuti donositelje odluka na razini JLS i ustanova ih uvaže i uključe u buduće planove i strategije. U planu je predlaganje uvrštavanja dijelova ovog projekta u trajne aktivnosti, za što će se ljudski resursi osigurati edukacijama već i kroz ovaj projekt, a materijalni i financijski resursi aktiviranjem proračunskih sredstava i apliciranjem na nacionalne i EU natječaje. Vrlo je važan doprinos projekta u smislu provedenog istraživanja o kvaliteti života starije populacije i izrada analize/studije o istom što stvara osnovu za donošenje lokalne Strategije zdravog starenja u post projektnom periodu. Time se značajno doprinosi održivosti na razini donošenja politika.

 

ZAKLJUČAK: Ostvarivanjem rezultata projekta povećat će se međusektorska suradnja, povećati kapaciteti nositelja i partnera, a ujedno će se definirati ulogama i odgovornostima partnera i suradnika također osigurati institucionalna održivost i održivost na nivou donošenja lokalnih politika. Navedena suradnja nastavit će se i nakon završetka projekta radi daljnjeg zajedničkog utjecaja na donošenje različitih politika i razvoja lokalne zajednice. Očekivani rezultati projekta (a to su: veća kvaliteta života umirovljenika, stjecanje zdravih navika s ciljem prevencije bolesti, stjecanje novih znanja i vještina, daljnji razvoj suradnje među svim dionicima) stvorit će kvalitetnu  bazu podataka koji će se moći koristit u izradi i provedbi budućih projekata, te izradi lokalnih strategija sve s ciljem razvoja lokalne i regionalne zajednice, a time i države u cjelini.

Učinak projekta maksimizirat će se adekvatnom diseminacijom rezultata među ciljanom skupinom, dionicima iz područja socijalne politike, te ostalom zainteresiranom javnosti. Promotivne aktivnosti, projektne i post-projektne, biti će usmjerene upravo na razvijanje i jačanje javne svijesti o značaju aktivnog starenja.

 

Skip to content