Danas je u prizemlju Gradske uprave Grada Daruvara, korisnicima zajamčene minimalne naknade Centra za socijalnu skrb isplaćena naknada za ogrjev.
Ukupno je 49 korisnika kojima je isplaćeno po 1.050,00 kuna pomoći za ogrjev. Ova pomoć dodjeljuje se jednom godišnje korisnicima zajamčene minimalne naknade koji se griju na drva.