Zahvaljujući uspješnoj suradnji Grada Daruvara, Mjesnih odbora Ljudevit Selo i Gornji Daruvar, Pilane Novak, Bilavčić d.o.o. Đulovac sa Hrvatskim vodama, Hrvatskim šumama i Vodoprivredom Daruvar izgrađen je novi drveni most u Ljudevit Selu iza škole.

Galeriju fotografija možete pogledati OVDJE.