Kratki opis projekta: Realizacijom projekta uredit će se dječje igralište na k.č.br. 249/4 k.o.

Markovac. Radi se o novom sadržaju za lokalnu zajednicu jer na području  Grada Daruvara, a niti u okolici nije bilo ove vrste prilagođenih dječjih igrališta. Ovim projektom se pruža mogućnost da prilikom čestih izleta građana i posjetitelja na Petrov vrh sva djeca pa tako i ona s posebnim potrebama i/ili teškoćama u razvoju koriste igralište prilagođeno svojim potrebama ( ukida se svaka diskriminacija među djecom te potiče socijalno uključivanje ). Na igralištu će biti postavljena 4 elementa za dječju igru, od kojih su 3 zasebne sprave, a 1 element je kombinacija kućica i mostova od užadi. Oprema postavljena na dječjem igralištu imat će certifikate o sukladnosti s normama koje propisuju opće sigurnosne zahtjeve.

Ciljevi i očekivani rezultati: Glavni cilj projekta je izgradnja dječjeg igrališta koje mogu koristiti i djeca s posebnim potrebama i/ili teškoćama u razvoju, poticanje lokalnog razvoja u ruralnim područjima kroz osiguranje prostora u prirodi za igru sve djece, uključujući i djecu s posebnim potrebama i teškoćama u razvoju, a u skladu s njihovim potrebama i mogućnostima. Projektom će se osigurati razvoj turističke infrastrukture i očuvanje turističke resursne osnove grada Daruvara kao i prigodno i sigurno mjesto za igru djece, odnosno za kvalitetno provođenje vremena na otvorenom, a potaknut će se djeca i mladi sa i bez teškoća u razvoju na aktivniji način života

 Ukupna vrijednost projekta: 432.687,50 kn

Potpore: 371.975,00 kn ( iznos koji EU sufinancira: 334.777,50 kn, iznos   koji RH sufinancira: 37.197,50 kn )

Iznos koji Grad sufinancira: 60.712,50 kn

Skip to content