Danas je na Petrovom vrhu odrađeno uvođenje u posao za projekt
„Izgradnja dječjeg igrališta na Petrovom vrhu koje mogu koristiti i djeca s posebnim potrebama i/ili teškoćama u razvoju“.
Odabrani ponuditelj za radove izgradnje i opremanja dječjeg igrališta je Usluga d.o.o. iz Pakraca.
Ugovorna vrijednost radova i opremanja iznosi 420.437,50 kn s PDV-om. Za ovaj projekt Agencija za plaćanja u poljoprivredi utvrdila je procijenjeni iznos potpore od 371.975,00 kn.
Potpora se dodjeljuje iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj.