Izvučeni dobitnici sredstava za opremanje Parkova za vježbanje na otvorenom!
Prema uvjetima Natječaja slučajnim odabirom (izvlačenje), dodjeljuju se sredstva za opremanje jednog parka za vježbanje na otvorenom u jednoj općini ili gradu u svakoj županiji.
Na Natječaj je Razvojna agencija Daruvar prijavila Grad Daruvar sa projektom vježbališta na hipodromu koje je i izvučeno za dodjelu sredstava!
Ukupan iznos koji će biti dodijeljen Gradu Daruvaru je 90.414,00 kuna, odnosno 12.000 eura za opremanje parka za vježbanje na hipodromu.