Search

Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava za poticanje stambenog zbrinjavanja mladih obitelji na području Grada Daruvara u 2022. godini

Zahtjev za dodjelu bespovratnih sredstava za poticanje stambenog zbrinjavanja mladih obitelji na području Grada Daruvara u 2022. godini

IZJAVA – 1, Izjava o zajedničkom kućanstvu i broju članova obitelji

IZJAVA – 2, Izjava o izvanbračnoj zajednici

IZJAVA – 3, Izjava samohranog roditelja

IZJAVA – 4, Izjava o vlasništvu

IZJAVA – 5, Izjava o promjeni prebivališta

IZJAVA – 6, Izjava suvlasnika

IZJAVA – 7, Izjava o predaji bjanko zadužnice

Skip to content