Search

– JAVNI POZIV za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Odluke o IV. izmjenama i dopunama Odluke o organizaciji i načinu naplate parkiranja, te regulaciji prometa u mirovanju-parkiranja vozila

– Nacrt ODLUKE o IV. izmjenama i dopunama Odluke o organizaciji i načinu naplate parkiranja, te regulaciji prometa u mirovanju-parkiranja vozila

– OBRAZAC sudjelovanja u savjetovanju o Nacrtu Odluke o IV. izmjenama i dopunama Odluke o organizaciji i načinu naplate parkiranja, te regulaciji prometa u mirovanju-parkiranja vozila

Skip to content