Search

Javno izlaganje o Prijedlogu plana, Odluci i Strateškoj studiji održati će se dana 08.12.2020. godine (utorak) s početkom u 11,00 sati, temeljem smjernica Stožera civilne
zaštite putem livestream servisa koji omogućava interakciju sa sudionicima u vidu mogućnosti postavljanja pitanja te davanja odgovora na postavljena pitanja kao i mogućnosti davanja primjedbi, prijedloga i mišljenja.

Javnom izlaganju možete prisitupiti putem navedene poveznice uz korištenje niže navedenih podataka:

https://zoom.us/j/8264076604?pwd=bmVVOUdmNXZ6S2twQ2tyeTQ0cTRrUT09

Meeting ID: 826 407 6604
Passcode: 12345

JEDINSTVENI POSTUPAK JAVNE RASPRAVE O PRIJEDLOGU III. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA DARUVARA I STRATEŠKE STUDIJE UTJECAJA NA OKOLIŠ ZA III. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA DARUVARA I PRIJEDLOGU ODLUKE O STAVLJANJU VAN SNAGE GENERALNOG URBANISTIČKOG PLANA GRADA DARUVARA S PRIPADAJUĆIM I. I II. IZMJENAMA GENERALNOG URBANISTIČKOG PLANA GRADA DARUVARA

STRATEŠKA STUDIJA O UTJECAJU NA OKOLIŠ III. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA DARUVARA

 

K N J I G A  1.

0. OPĆI DIO

I. TEKSTUALNI DIO:

ODREDBE ZA PROVEDBU

II. GRAFIČKI DIO:

KARTOGRAFSKI PRIKAZI

– kart. prikaz broj 1 Korištenje i namjena površina
– kart. prikaz broj 2.1 Infrastrukturni sustavi – Pošta i telekomunikacije
– kart. prikaz broj 2.2 Infrastrukturni sustavi – Energetski sustav
– kart. prikaz broj 2.3 Infrastrukturni sustavi – Vodnogospodarski sustav i otpad
– kart. prikaz broj 3.1 Uvjeti korištenja i zaštite prostora – Uvjeti korištenja prostora
– kart. prikaz broj 3.2 Uvjeti korištenja i zaštite prostora – Uvjeti korištenja prostora i područja primjene posebnih mjera uređenja
– kart. prikaz broj 4.1 Građevinsko područje – naselje Daruvar
– kart. prikaz broj 4.2 Građevinsko područje – naselje Daruvarski Vinogradi
– kart. prikaz broj 4.3 Građevinsko područje – naselje Doljani
– kart. prikaz broj 4.4 Građevinsko područje – naselje Donji Daruvar
– kart. prikaz broj 4.5 Građevinsko područje – naselje Gornji Daruvar
– kart. prikaz broj 4.6 Građevinsko područje – naselje Lipovac Majur
– kart. prikaz broj 4.7 Građevinsko područje – naselje Ljudevit Selo
– kart. prikaz broj 4.8 Građevinsko područje – naselje Markovac
– kart. prikaz broj 4.9 Građevinsko područje – naselje Vrbovac

K N J I G A 2.

III. PRILOZI

 

Skip to content