U organizaciji veleposlanstava Kanade, Kraljevine Norveške te Ureda Grada Zagreba održana je na Međunarodni dan žena Konferencija na temu Žene u politici – predvodnice promjena. Na inicijativu veleposlanika Kanade, Nj.E. Daniela Maksymiuka, veleposlanice Kraljevine Norveške, Nj.E. Astrid Versto i zamjenice gradonačelnika Zagreba, dr.sc. Jelene Pavičić
Vukičević predstavljena je deklaracija neformalne Ženske mreže (dužnosnica) u lokalnoj samoupravi.

Cilj umrežavanja je osnaživanje i aktivno povezivanje žena lidera u politici; točnije čelnica izvršne i predstavničke vlasti na županijskoj, gradskoj i lokalnoj razini. Pažnja je usmjerena na međusobnu potporu žena i razumijevanje političke prakse, a ne politički element njihovog okupljanja.

Foto: Norveško veleposlanstvo u RH