Dana 13. ožujka 2024. godine održana je prva, ujedno i konstituirajuća sjednica novog saziva Gradskog savjeta mladih Grada Daruvara.

Za predsjednicu Savjeta izabrana je Iva Pralas, a za zamjenicu predsjednice Pamela Đukić.

Gradski savjet mladih Grada Daruvara savjetodavno je tijelo Gradskog vijeća Grada Daruvara koje promiče i zagovara prava, potrebe i interese mladih.

Novom sazivu Savjeta želimo puno uspjeha u radu.