Počasni građanin Grada Daruvara, Korado Korlević, susreo se danas s gradonačelnikom Damirom Lneničekom. Razlog njegova posjeta gradu Daruvaru je održavanje 10 Dana astronomije 2021. godine.

Korado Korlević održat će predavanje naziva „Svjetlosno onečišćenje, od zdravstvenih do astronomskih aspekata“.