Search

KONAČNO FINANCIJSKO IZVJEŠĆE O UTROŠKU SREDSTAVA NA LOKALNIM IZBORIMA 2021. ZA GRADSKO VIJEĆE I GRADONAČELNIKA GRADA DARUVARA

ODLUKA O PRAVU NA NAKNADU I VISINU NAKNADE TROŠKOVA IZBORNE PROMIDŽBE NA IZBORU ČLANOVA GRADSKOG VIJEĆA GRADA DARUVARA ZA 2021. G.

ODLUKA O PRAVU NA NAKNADU I VISINU NAKNADE TROŠKOVA IZBORNE PROMIDŽBE ZA IZBOR GRADONAČELNIKA I ZAMJENIKA GRADONAČELNIKA GRADA DARUVARA

ODLUKA O PRAVU NA NAKNADU I VISINU NAKNADE TROŠKOVA IZBORNE PROMIDŽBE NA IZBORU ZAMJENIKA GRADONAČELNIKA GRADA DARUVARA IZ REDA ČEŠKE NACIONALNE MANJINE 2021. G.

IZVJEŠĆE O VISINI TROŠKOVA ZA PRIPREMU I PROVEDBU IZBORA ZA IZBOR ČLANOVA GRADSKOG VIJEĆA GRADA DARUVARA I GRADONAČELNIKA GRADA DARUVARA I NAČINU NJIHOVOG KORIŠTENJA

KONAČNI REZULTATI LOKALNIH IZBORA 2021. GODINE

KONAČNI REZULTATI IZBORA ČLANOVA GRADSKOG VIJEĆA GRADA DARUVARA PROVEDENIH 16. SVIBNJA 2021.

KONAČNI REZULTATI IZBORA GRADONAČELNIKA I ZAMJENIKA GRADONAČELNIKA GRADA DARUVARA PROVEDENIH 16. SVIBNJA 2021.

KONAČNI REZULTATI IZBORA ZAMJENIKA GRADONAČELNIKA GRADA DARUVARA IZ REDA PRIPADNIKA ČEŠKE NACIONALNE MANJINE PROVEDENIH 16. SVIBNJA 2021.


REZULTATI IZBORA ZA GRAD DARUVAR PROVEDENIH 16. SVIBNJA 2021. GODINE

REZULTATI IZBORA ČLANOVA GRADSKOG VIJEĆA GRADA DARUVARA PROVEDENIH 16. SVIBNJA 2021.

REZULTATI IZBORA GRADONAČELNIKA I ZAMJENIKA GRADONAČELNIKA GRADA DARUVARA PROVEDENIH 16. SVIBNJA 2021.

REZULTATI IZBORA ZAMJENIKA GRADONAČELNIKA GRADA DARUVARA IZ REDA PRIPADNIKA ČEŠKE NACIONALNE MANJINE PROVEDENIH 16. SVIBNJA 2021.


OBJAVE DIP-a
Tehnička uputa DIPa pripremljena u suradnji s Hrvatskim zavodom za javno zdravstvo – glasanje na dan izbora i osiguranje epidemiološke zaštite svih sudionika na biračkim mjestima

Uredovno vrijeme i dežurstvo Gradskog izbornog povjerenstva Grada Daruvara

Rješenje o određivanju biračkog mjesta na području Grada Daruvara

Pribavljanje izvadaka iz kaznene evidencije Ministarstva pravosuđa i uprave – ZA KANDIDATE


PRAVOVALJANE KANDIDACIJSKE LISTE ZA IZBOR ČLANOVA GRADSKOG VIJEĆA GRADA DARUVARA, KANDIDATURE ZA IZBOR GRADONAČELNIKA I ZAMJENIKA GRADA DARUVARA I KANDIDATURA ZA IZBOR ZAMJENIKA GRADONAČELNIKA GRADA DARUVARA IZ REDA PRIPADNIKA ČEŠKE NACIONALNE MANJINE

PRAVOVALJANA KANDIDACIJSKA LISTA ZA IZBOR ČLANOVA GRADSKOG VIJEĆA GRADA DARUVARA

PRAVOVALJANA KANDIDATURA ZA IZBOR GRADONAČELNIKA I ZAMJENIKA GRADONAČELNIKA GRADA DARUVARA

PRAVOVALJANA KANDIDATURA ZA IZBOR ZAMJENIKA GRADONAČELNIKA GRADA DARUVARA IZ REDA PRIPADNIKA ČEŠKE NACIONALNE MANJINE

Skip to content