Projekt je usmjeren na jačanje digitalne ekonomije, odnosno razvoj ljudskih potencijala i infrastrukture kako bi se riješio problem lošeg poduzetničkog okruženja.

Projekt je sufinanciran iz programa INTERREG IPA CBC-HR-BA-ME prekogranične suradnje, Prioritetne osi  – “Jačanje konkurentnosti i razvoj poslovnog okruženja programskog područja “.

Lead partner – Grad Gradiška ( BiH );

partneri: Grad Daruvar, Grad Lipik i Općina Kotor ( Crna Gora ).

Projekt je započeo 01.08.2020. godine, a traje do 31.07.2022. godine, dok je njegova ukupna vrijednost  1.487.795,35 EUR.

Vrijednost projekta za Grad Daruvar iznosi 530.554,32 EUR.

Trajanje projekta: 24 mjeseca (1.8.2020. -31.7.2022.)

Ukupna vrijednost projekta: 1.487.795,35 EUR

EU sufinanciranje (85%): 1.264.626,04 EUR

 

Vrijednost projekta Grad Daruvar: 530.554,32€

Sufinanciranje EU (85%): 450.971,17€

 

Vrijednost projekta Grad Gradiška ( BiH ): 290.530,96€

Sufinanciranje EU (85%): 246.951,31€

 

Vrijednost projekta Grad Lipik: 502.563,87€

Sufinanciranje EU (85%): 427.179,29€

 

Vrijednost projekta Općina Kotor ( Crna Gora ): 164.146,20€

Sufinanciranje EU (85%): 139.524,27€

 

Cilj projekta:

Doprinijeti održivom i konkurentom gospodarskom i tehnološkom razvoju stvaranjem poticajnog poslovnog okruženja koje se temelji na inovacijama, novim tehnologijama i ICT rješenjima u prekograničnom području.

 

Svrha projekta:

Razviti infrastrukturu, ljudske potencijale i omogućiti rješavanje problema nepovoljnog poduzetničkog okruženja prekograničnog prostora, omogućiti prijenos ideja, informacija i znanja među partnerima i poduzetnicima te omogućiti poduzetnički razvoj temeljen na inovativnom konceptu.

 

Rezultati projekta: 

 • Uspostava četiri digitalna inovacijska centra (DIH – digital inovative hub)
 • Razvoj novog modela poduzetništva koji se temelji na inovativnom konceptu i razvoju specifičnih znanja i vještina
 • Educirani pripadnici ciljne skupine
 • Uspostavljena zajednička platforma i klaster koji će omogućiti prijenos ideja, informacija, znanja, širenje poslovne suradnje prekograničnog područja te povećanje konkurentnosti poduzetnika

Projektne aktivnosti:

 • Rekonstrukcija, opremanje i uspostavljanje 4 DIH-a u Gradišci, Daruvaru, Lipiku i Kotoru
 • Certificirane edukacije za MSP-ove, start up-ove, buduće start up-ove, freelancere (Razvoj mobilnih aplikacija, obuka za 3D dizajnere, pisanje programskih jezika Java i Phyton)
 • Obuka za osoblje budućeg DIH-a
 • Studijsko putovanje s ciljem jačanja znanja i vještina za uspješno upravljanje novim DIH-om u DTU SkyLab – Lyngby, Danska
 • Studijsko putovanje za MSP-ove, buduće start up-ove, freelancer-e u Znanstveni park u Trstu, Italija
 • Razvoj zajedničke platforme za edukacije
 • Izrada 4 akcijska plana za upravljanje DIH-ovima
 • Razvoj klaster modela za poduzetnike u projektnom području
 • Promocija i vidljivost projekta kroz organizaciju početne i završne konferencije, promocije u medijima i organizacije događaja u lokalnim zajednicama (Inno days – Inovacijski dani).

Projektom će se uspostaviti 4 digitalna inovacijska centra (digital innovative hubs – DIHs), po jedan za svakog partnera. Njihova svrha je stvaranje konkurentnog ekonomskog i tehnološkog okruženja koje se bazira na novim tehnologijama i inovacijama.

Ulaganjem u razvoj infrastrukture i ljudskih potencijala omogućit će se rješavanje problema nepovoljnog poduzetničkog okruženja prekograničnog prostora. Omogućit će se prijenos ideja, informacija i znanja među partnerima te poduzetnicima, a  poduzetništvo će se razvijati u novom modelu temeljenom na inovativnom konceptu.

Uspostavit će se platforma za poduzetnike, obrazovne institucije te klaster za mala i srednja poduzeća koji će se omogućiti umrežavanje poduzetnika iz programskog područja.

Rezultati projekta u Daruvaru – Digitalni inovacijski centar na lokaciji J.J. Štrosmayera 32A, Daruvar (bivša zgrada „Radio Daruvar-a“):

Grad Daruvar će provedbom navedenog projekta uspostaviti digitalni inovacijski centar na lokaciji J.J. Štrosmayera 32A, Daruvar (bivša zgrada „Radio Daruvar-a“). Rekonstrukcija zgrade će obuhvatiti neto prostor od 308,47m2, ukupne bruto površine 414,51m2.

Uspostavit će se cooworking aktivne i tihe zone, prilagođene radne jedninice, studio/hardware lab, osigurat će se prostor za edukacije, prezentacije, konferencije te će se ugraditi dizalo.

Kroz projekt će se nabaviti i potrebna tehnologija, software-i i informatička oprema, a organizirat će se i edukacije na temu programiranja Internet aplikacija te edukacija za rad u programu Fusion 360.

Ciljna skupina:

 • Mala i srednja poduzeća (MSP)
 • Start up-ovi i budući start up-ovi
 • Freelancer-i
 • Jedinice lokalne samouprave
 • Razvojne agencije
 • Znanstvene organizacije
 • Poduzetničke potporne institucije

Ova web podstranica je izrađena uz podršku Europske unije.
Sadržaj ove web podstranice isključiva je odgovornost Grada Daruvara i ni na koji način ne odražava stavove Europske unije.

Projekt je sufinanciran sredstvima EFRR i IPA II fondova Europske unije

Skip to content