Sve neprofitne organizacije koje su tijekom 2015. godine primile sredstva iz Proračuna Grada Daruvara  obvezne su dostaviti  Izvještaj o potrošnji proračunskih sredstava na obrascu: PROR-POT do 29. veljače 2016. godine.