Danas je objavljen Javni natječaj za prijavu programa/projekata/manifestacija udruga Grada Daruvara za 2022. godinu.
Natječaj je objavljen na Službenoj stranici Grada Daruvara,
https://daruvar.hr/udruge/, a rok za prijavu je 30 dana, odnosno do 3. ožujka 2022. godine.