U Odluci o posebnom načinu rada tržnica za vrijeme trajanja proglašene epidemije bolesti COVID-19 u točki III. svatku 1. podstavku 3. iza riječi “povrće” briše se točka i dodaju podstavci 4. i 5. koji glase.

  • med i pčelinji proizvodi
  • konzumna jaja.

U točki VI. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi: “prodaja na veliko voća, povrća i cvijeća na prostorima iz stavke 1. ove Odluke dopušta se u vremenu od 5:00 do 8:00 sati.

Dosadašnji stavci 2., 3. i 4. postaju stavci 3., 4. i 5.

Ova Odluka primjenjuje se od 27. travnja 2020. godine.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u Narodnim novinama.

Odluku možete pronaći ovdje.

Odluku o posebnom radu tržnica za vrijeme trajanja proglašene epidemije bolesti COVID-19 pronađite ovdje.