U sklopu projekta „Razvoj kroz Digitalne Inovativne Hubove u Gradišci, Daruvaru, Lipiku and Kotoru“ dana 24.03.2021. godine održan je „online“ sastanak PAB članova.

Članovi Projekt menadžment tima (PMT) predstavili su projekt „Razvoj kroz Digitalne Inovativne Hubove u Gradišci, Daruvaru, Lipiku i Kotoru“ članovima Zajedničkog savjetodavnog odbora  – Project Advisory Board (PAB)  te na taj način približili svrhu, rezultate i cilj projekta. Tema sastanka je bila i Interna evaluaciju projekta koja je jedna od aktivnosti ovog projekta.

Zadatak Zajedničkog savjetodavnog odbora  – Project Advisory Board (PAB) je da vrši nadzor nad Projektnim menadžment timom, da daju prijedloge, komentare i preporuke pri implementaciji projekta kako bi se izbjegli potencijalni problemi koji bi usporili samu implemetnaciju projekta.

Zajednički Savjetodavni odbor čine predstavnici javnog sektora,udruge obrtnika, razvojnih agencija i profesionalaca iz IT struke, ukupno njih 16.

Projekt sufinancira EU kroz Interreg IPA Program prekogranične saradnje Hrvatska-Bosna i Hercegovina-Crna Gora 2014-2020. Implementacija projekta započela je 01.08.2020. godine i trajat će do 31.07.2022 godine.

Ukupna vrijednost projekta je 1.487,795,35 EUR od čega grad Daruvar ima proračun od 530.554,32€, a omjer financiranja je 85% EU a 15% partneri.

Grad Gradiška je vodeći partner na ovom projektu, a partneri na projektu su Grad Daruvar, Grad Lipik i Opština Kotor.

Skip to content