Koordinacijski odbor Akcije „Grad Daruvar – prijatelj djece“ danas je održao sastanak na kojem su utvrđeni idući koraci potrebni za stjecanje prestižnog statusa – Grada prijatelja djece.

U ovu hvalevrijednu Akciju bit će uključene sve ustanove, institucije, udruge čiji se rad barem u jednom segmentu odnosi na djecu i to s područja Grada Daruvara ili čije se aktivnosti provode na našem području.