U uredu Gradonačelnika održan je sastanak na temu izrade strategije razvoja Dvorca grofa Jankovića. Sastanku su prisustvovali Zoran Filipović i Stjepan Lončarić, stručnjaci koji imaju dugogodišnje iskustvo oko namjene ili prenamjene dvoraca u Hrvatskoj i to po uzoru na dvorce u Europi. U ime domaćina prisutan je bio i gradonačelnik Damir Lneniček, zamjenica gradonačelnika Vanda Cegledi, pročelnik za gospodarstvo Ratko Vuković, direktorica Turističke zajednice Daruvar – Papuk Ivana Plažanin Vuković i ravnateljica Razvojnog centra Daruvar Marija Stražičić.
Prisutni su se složili da dvorac treba staviti potpuno u funkciju, ali ne u kontekstu povijesnog muzeja, nego u skladu s praksom povijesnih muzeja napraviti prezentacijski prostor za kulturna događanja uz mogućnost otvaranja smještajnih kapaciteta a da se pri tome poštuju sva pravila struke.
Dvojac Filipović – Lončarić već je prethodno dva puta bio u Daruvaru. Prilikom prijašnjih posjeta izvedena je procjena stanja dvorca, iznesena su osobna iskustva glede buduće funkcije dvorca i smjera u kojem bi se trebalo ići, a prisutni su se složili da je smjer komercijalizacije onaj od kojeg bi grad Daruvar i njegovi stanovnici imali najviše koristi.

razvoj dvorca 2