Jučer su u posjeti bili: načelnik Općine Laktaši Ranko Karapetrović, Jelena Majkić, šefica Odsjeka za lokalni razvoj, Svjetlana Bastinac, stručni suradnik za kulturne manifestacije pri Kabinetu načelnika, Miloš Vujinić, direktor Turističke organizacije Općine Laktaši i Valentina Vujinić, vanjski suradnik za razvojne projekte.

Održan je prijem kod gradonačelnika i sastanak vezan uz razvoj projekta za prijavu na natječaj Europske teritorijalne suradnje – Program prekogranične suradnje INTERREG IPA Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora.

Sa strane Daruvara na sastanku su bili prisutni: gradonačelnik Damir Lneniček, zamjenica Vanda Cegledi, viša stručna suradnica u Razvojnoj Agenciji Daruvar Sanja Bogdan Pavlović i direktorica Razvojne agencije Daruvar, Marija Stražičić.