Danas je u Velikoj vijećnici uprave Grada Daruvara s početkom u 12,00 sati održana 17. sjednica Gradskog vijeća Grada Daruvara. Točke Dnevnog reda bile su: Aktualni sat, Usvajanje zapisnika s 15. sjednice Gradskog vijeća, Izvješće Mandatnog povjerenstva o smrti i promjeni vijećnika u Gradskom vijeću Grada Daruvara – Polaganje prisege, Prijedlog Procedure o mjerilima i načinu korištenja vlastitih prihoda proračunskih korisnika, Prijedlog Godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za područje Grada Daruvara za 2023. g., Prijedlog Odluke o osnivanju Postrojbe civilne zaštite za potrebe Gradskog crvenog križa Daruvar, Prijedlog Programa mjera osiguravanja specijalističke zdravstvene zaštite djece na području Grada Daruvara u 2023. g., Prijedlog Odluke o I. izmjeni i dopuni Odluke o odobrenju subvencije Termalnom vodenom parku Aquae Balissae d.o.o. Daruvar te Pitanja i prijedlozi.
Sve točke Dnevnog reda usvojene su jednoglasno, a nova vijećnica koja je obavljala dužnost zamjenice sve do smrti pokojnog vijećnika položit će prisegu na idućoj sjednici Gradskog vijeća. Prije samog početka sjednice održana je minuta šutnje za pokojnog vijećnika Nenada Petera.
Galeriju fotografija možete pogledati OVDJE.