Danas je u Velikoj vijećnici Gradske uprave Daruvar s početkom u 12,00 sati održana 18. sjednica Gradskog vijeća Grada Daruvara.
Na Dnevnom redu razmatrale su se slijedeće točke;
Nakon Aktualnog sata, Usvajanje Zapisnika sa 17. sjednice Gradskog vijeća Grada Daruvara od 10. 07. 2023. g., Polaganje prisege Mihaele Idžanović, Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Daruvara za razdoblje od 1. 01. do 30. 06. 2023. g., Prijedlog II. izmjena i dopuna Proračuna Grada Daruvara za 2023. g. ( Prijedlog Odluke o II. izmjenama i dopunama Odluke o financiranju programa javnih potreba u kulturi za 2023. g., Prijedlog Odluke o II. izmjenama i dopunama Odluke o programu javnih potreba u sportu za 2023. g., Prijedlog Odluke II. izmjenama i dopunama Odluke o financiranju socijalnog programa za 2023. g., Prijedlog Odluke o II. izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Daruvara za 2023. g., Prijedlog Odluke o II. izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture), Odluka o II. izmjeni i dopuni Odluke o izvršenju Proračuna Grada Daruvara za 2023. g., Aktualnosti u gradskim tvrtkama i ustanovama, Izvješće o radu gradonačelnika za razdoblje od 1. 01. do 30. 06. 2023. g., Prijedlog Odluke o usvajanju Analize upravljanja i raspolaganja nogometnim stadionima i igralištima u vlasništvu Grada Daruvara, Prijedlog Odluke o načinu upravljanja i korištenja sportskih građevina u vlasništvu Grada Daruvara, Prijedlog Odluke o raspisivanju javnog natječaja za imenovanje ravnatelja/ice Pučke knjižnice i čitaonice Daruvar, Prijedlog Odluke o prodaji građevinskog zemljišta kč. br. 350/4 k. o. Daruvar, Prijedlog Odluke o prodaji građevinskog zemljišta kč. br. 637/3, 637/20 i 637/21 k. o. Daruvar, Prijedlog Odluke o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi (dječje igralište na Petrovom vrhu) i Pitanja i prijedlozi.
Sve točke Dnevnog reda usvojene su većinom glasova.
Galeriju fotografija možete pogledati OVDJE.
Skip to content