Dana 02. ožujka 2020. godine u Velikoj vijećnici s početkom u 18,00h održana je 25. sjednica Gradskog vijeća Grada Daruvara.
Točke Dnevnog reda bile su: Aktualni sat, Usvajanje zapisnika s 23. i 24. sjednice Gradskog vijeća Grada Daruvara, Izvješće Mandatnog povjerenstva o ostavci Lidije Dujmenović na dužnost vijećnice Gradskog vijeća Grada Daruvara – prisega novog vijećnika/ce, Prijedlog Odluke o II. izmjenama i dopunama Statuta Grada Daruvara, Prijedlog Odluke o II. izmjenama i dopunama Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Daruvara, Prijedlog Odluke o II. izmjenama i dopunama Odluke o provedbi izbora u mjesnim odborima Grada Daruvara, Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Gradskom vijeću grada Daruvara za 2020. g., Prijedlog Odluke o osnivanju muzeja „Zavičajni muzej Daruvar“, Prijedlog Odluke o II. izmjenama Odluke o osnivanju i imenovanju Stožera civilne zaštite Grada Daruvara, Prijedlog Odluke o prodaji nekretnina kč.br. 2281/1, 2281/3 i 228/4 k.o. Daruvar (stara ljevaonica Dalit-a), Prijedlog Odluke o prethodnoj suglasnosti Dječjem vrtiću V. Nazor Daruvar za prodaju nekretnina kč.br. 930 i 931/2 k.o. Daruvar i Pitanja i prijedlozi.
Sve točke Dnevnog reda su usvojene osim Prijedloga Odluke o osnivanju muzeja „Zavičajni muzej Daruvar“.

Galeriju fotografija možete pogledati OVDJE.