Jučer, 24. veljače 2022. godine je u Društveno-kulturnom centru Daruvar održana 5. sjednica Gradskog vijeća Grada Daruvara.
Sve točke Dnevnog reda jednoglasno su usvojene.