U sklopu projekta Development through Digital Innovative Hubs in Gradiška, Daruvar, Lipik and Kotor održana je edukacija za DIH osoblje koja je trajala 4 dana po 6 sati (14.10.2021.-19.10.2021.) Edukaciju je održala Sanja Bogdan Pavlović, vlasnica obrta za poslovno savjetovanje i ostale usluge u kojoj su obuhvaćene razne teme kao što su osnove poduzetništva, vizija HUB-a, upoznavanje s aktivnostima i definiranje očekivanja, identifikacija korisnika, SWOT analiza, strateški i operativni ciljevi, marketinške aktivnost, upravljanje rizicima, analiza rizika, te kako izraditi akcijski plan.
Kroz ovaj projekt Grad Daruvar će uspostaviti digitalni inovacijski centar na lokaciji J.J. Strossmayera (bivša zgrada Radio Daruvara), u sklopu kojega će se uspostavit cooworking aktivne i tihe zone, prilagođene radne jedinice, studio/hardware lab, osigurat će se prostor za edukacije, prezentacije, konferencije. Također će se nabaviti i potrebna tehnologija software-i i informatička oprema, a organizirat će se i edukacije na temu programiranja Internet aplikacija te edukacija za rad u programu Fusion 360.
Projekt je sufinanciran iz programa INTERREG IPA CBC-HR-BA-ME prekogranične suradnje, Prioritetne osi – “Jačanje konkurentnosti i razvoj poslovnog okruženja programskog područja “.
Lead partner – Grad Gradiška ( BiH );
partneri: Grad Daruvar, Grad Lipik i Općina Kotor (Crna Gora)
Vrijednost projekta za Grad Daruvar iznosi 530.554,32 EUR.

Sufinanciranje EU (85%): 450.971,17€

Galeriju fotografija možete pogledati OVDJE.

Skip to content