Dana 23. prosinca 2020. godine s početkom u 10,00 sati održana je početna konferencija projekta SAFE TOGETHER – Risk prevention in the cross-border area (SAFE TOGETHER ). Zbog nepovoljne epidemiološke situacije uzrokovane virusom Covid -19, konferencija je održana online.

Projekt je sufinanciran sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj i IPA II fondova Europske unije putem programa Interreg IPA program prekogranične suradnje Hrvatska-Bosna i Hercegovina-Crna Gora 2014.-2020., prioritetna os II: Zaštita životne sredine i prirode, unaprjeđenje prevencije rizika i promocija održive energije i energetske efikasnosti.

Ukupna vrijednost projekta je 1.276.113,89 EUR, a EU sufinanciranje iznosi 85 % tj. 1.084. 696,79 EUR . Udio Grada Daruvara u ukupnoj vrijednosti projekta je 286.268,79 EUR.

Trajanje projekta je 26 mjeseci, odnosno od 01.10.2020. – 30.11.2022. godine.

Vodeći partner na projektu je Ministarstvo unutrašnjih poslova Crne Gore – Direktorat za vanredne situacije, dok su Grad Gradiška i Grad Daruvar partneri.

Ispred vodećeg partnera, na konferenciji se obratio g. Mirsad Mulić, generalni direktor Direkcije za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore te g. Radomir Šćepanovićć, projektni menadžer. Ispred partnera obratili su se g. Zoran Adžić, gradonačelnik Grada Gradiške te g. Boris Peranović, viši stručni suradnik za pravne poslove Grada Daruvara, budući da je gradonačelnik Damir Lneniček opravdano spriječen.

Prezentaciju projekta je održao  g. Darko Radić, projektni koordinator iz Gradiške koji je predstavio projekt, njegove ciljeve, aktivnosti te očekivane rezultate.

 

  • Opis projekta: Projekt se fokusira na jačanje materijalnih i ljudskih kapaciteta za reagiranje u kriznim situacijama u prekograničnom području Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Crne Gore. U tu svrhu, projektnim partnerima su kroz ovaj projekt odobrena sredstva Europske unije kako bi ojačali vlastite kapacite i kako bi se na adekvantan i uspješan način nosili sa izazovima povezanim sa elementarnim nepogodama i prirodnim katastrofama. Ovaj projekt će doprinijeti podizanju stupnja sigurnosti populacije i njihovih materijalnih dobara, kao i zaštitu životne sredine i prirode u prekograničnom području.

 

  • Ciljevi projekta: Opći cilj projekta je unaprjeđenje kapaciteta za reagiranje tijekom elementarnih nepogoda i prirodnih katastrofa kroz povećanje stupnja pripremljenosti i operabilnosti usluga spašavanja u prekograničnom području Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Crne Gore. Specifični ciljevi projekta obuhvaćaju jačanje materijalnih kapaciteta projektnih partnera za prevenciju rizika, kao i zaštitu i spašavanje u slučaju elementarnih nepogoda; jačanje ljudskih resursa za spašavanje i zaštitu kroz program zajedničke edukacije u prekograničnom području; kao i unaprjeđenje kvaliteta života u prekograničom području kroz povećanje stupnja sigurnosti.

 

  • Rezultati projekta:

– Uspostavljana tri Edukativna trening centra (Podgorica, Daruvar, Gradiška) i nabavljena edukativna oprema za svakog projektnog partnera;

– Obrazovanje osoblja kroz sistem zajedničke edukacije;

– Osnivanje Gorske službe spašavanja i Ispostave HGSS -a (Gradiška, Daruvar);

– Izvođenje zajedničke pokazne vježbe na kraju projekta (Daruvar);

– Promocija projekta i povećanje svijesti građana o potrebi očuvanja životne sredine i prirode.

 

  • Projektne aktivnosti:

– uspostavljanje i rekonstrukcija Nacionalnog edukativnog trening centra (NETC) u Podgorici i regionalnih Edukativnih trening centara (ETC) u Gradišci i Daruvaru;

– nabavka opreme i opremanje Edukativnih trening centara;

– nabavka medicinske, ronilačke, alpinističke, planinarske i spasilačke opreme za vodu;

– nabavka terenskog vozila;

– osnivanje Gorske službe spašavanja (GSS) u Gradišci i te Ispostave HGSS-a u Daruvaru;

– održavanje specijaliziranih trening obuka [obuka za vatrogasne instruktore – gašenje požara u zatvorenom prostoru (Podgorica) ; obuka lidera terenske službe za spašavanje u planinskom području (Gradiška); obuka iz prve pomoći u planinama i nepristupačnim mjestima (Gradiška); obuka za spašavanje na brzim vodama i tijekom poplava (Daruvar); obuka iz kartografije i osnova mapiranja (Gradiška)];

– održavanje zajedničke pokazne vježbe (Daruvar);

– izrada Plana upravljanja procjene rizika (Podgorica, Gradiška);

– promocija i vidljivost projekta kroz organiziranje početne (Kick-off) i završne (Final) konferencije, promocije u medijima i održavanje Dana otvorenih vrata.

Sadržaj ovog priopćenja isključiva je odgovornost Grada Daruvara i ni na koji način se ne može smatrati da  odražava stavove Europske unije.

Skip to content