U Velikoj vijećnici Gradske uprave Daruvar, danas je održana završna konferencija projekta „Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta u Daruvaru“, KK. 06.3.1.03.0043″ vrijednog 3.313.351,46 kn kojeg sufinancira Europska unija iz Kohezijskog fonda, Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. do 2020. Bespovratna sredstva iznose 2.816.348,73 kn odnosno 85 % ukupne vrijednosti projekta.

Za dio vlastitog učešća Grad Daruvar ostvario je dodatnih 70% sufinanciranja od strane Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata što iznosi 347.901,91 kn.
Izgradnjom i opremanjem funkcionalnog reciklažnog dvorišta Grad Daruvar omogućio je uvjete za odvojeno odlaganje otpada te doprinio povećanju stope odvojeno prikupljenog komunalnog otpada i smanjenju količine otpada koji se odlaže na odlagalište „Cerik“. Upravljanje reciklažnim dvorištem povjereno je gradskom komunalnom poduzeću Darkom d.o.o., a građani će ovdje moći odlagati 48 vrste otpada potpuno besplatno.

Reciklažno dvorište smješteno je na lokaciji Josipa Kozarca u neposrednoj blizini gradskog komunalnog poduzeća Darkom d.o.o.. Na reciklažnom dvorištu zaposlene su dvije osobe koje rade u jednoj smjeni 6 dana u tjednu. Reciklažno dvorište započelo je s radom 1.4.2019. godine. Predsjednica Uprave Društva komunalnog poduzeća Darkom d.o.o. Ivana Djedović na završnoj konferenciji istaknula je da je u prvih mjesec dana rada reciklažnog dvorišta odaziv građana izuzetno dobar.

Također izgradnjom reciklažnog dvorišta te informativno-obrazovnim aktivnostima potaknuli smo građane na odvojeno odlaganje otpada i ukazivanje na potrebu smanjivanja količine otpada. Recikliranjem će se osigurati očuvanje ljudskog zdravlja, očuvanje prirode i smanjenje potražnje za prirodnim sirovinama, smanjiti onečišćenost zraka, vode i tla, uštediti energija te smanjiti deponijski prostor. Na taj način osigurat će se kvalitetniji život za sve.
Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda.

Sadržaj priopćenja isključiva je odgovornost Grada Daruvara.

Galeriju fotografija možete pogledati OVDJE.