Danas su u Upravi Grada Daruvara podijeljene „Božićnice“ u iznosu od 200,00 kuna za 71 korisnika zajamčene minimalne naknade.