Gradonačelnik Damir Lneniček danas je potpisao Europsku povelju o lokalnom radu s mladima. Rezultat je to projekta Europe Goes Local – strateškog projekta nacionalnih agencija nadležnih za provedbu programa Erasmus + u suradnji s Europskim forumom mladih, partnerstvom EU i Vijeća Europe u području mladih te POYWE i InterCity Youth, europskim mrežama u području rada s mladima.
U Povelji su navedena načela koja trebaju usmjeravati rad s mladima te smjernice na koji način bi razni aspekti rada s mladima trebali biti ustrojeni kako bi bili u skladu s tim načelima, a cilj Povelje je pridonijeti daljnjem razvoju rada s mladima na lokalnoj razini.