Jučer su između Grada Daruvara i predstavnika udruga potpisani ugovori o financiranju javnih potreba u 2016. godini i to unutar četiri područja: kulture, civilnog društva, sporta i gospodarstva. Javnim natječajem kojeg je Grad Daruvar raspisao u siječnju, udrugama u području kulture namijenjeno je 170 tisuća kuna, udrugama civilnog društva 200 tisuća kuna, sportu 850 tisućama kuna, a gospodarstvu 32 tisuće. Predstavnike udruga na potpisivanju ugovora pozdravio je i zaželio im uspješan rad i provođenje programa i projekta gradonačelnik Dalibor Rohlik i zamjenica gradonačelnika Veronika Pilat.

Program i projekti koje su udruge i ustanove prijavile od interesa su za Grad Daruvar, a njima se potpomaže i provođenje zadanih ciljeva udruga po prioritetnim područjima djelovanja, kao i pružanje socijalnih usluga, održavanje manifestacija u području kulture i tehničke kulture, rad sa osobama s invaliditetom i osobama s posebnim potrebama, ali i promocija turističke ponude grada.

Skip to content