Povodom obilježavanja Dana mladih, danas je u Pučka knjižnica i čitaonica Daruvar učlanjeno 30ak mladih korisnika,besplatno.
Grad Daruvar je jedan od 7 gradova u Hrvatskoj koji su se u suradnji sa Središnji državni ured za demografiju i mlade aktivno uključili obilježavanju dana mladih i provođenju aktivnosti za mlade od 15 do 30 godina.