Search

POZIV ZA PRIJAVU ŠTETE

Župan Bjelovarsko-bilogorske županije donio je dana 10. rujna 20214. godine Odluku o proglašenju prirodne nepogode zbog suše na području Grada Daruvara, KLASA: 920-11/21-01/20, URBROJ:2103-09-21-2.

Pozivaju se građani s područja grada Daruvara, na čijoj je imovini nastala šteta od prirodne nepogode – suše, da prijave štetu u pisanom obliku na propisanom obrascu.

Obrasci se mogu preuzeti na web stranici Grada Daruvara ili na ulazu u Gradsku upravu radnim danom od 07,00 do 15,00 sati.

Štetu prijaviti mogu poljoprivrednici upisani u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava.

Dokumentacija koju je potrebno predati za prijavu štete je:

  1. popunjeni obrazac PN,
  2. IBAN broj žiro ili tekućeg računa,
  3. dokaz o prijavi potpore za 2021. godinu APPRR-U – kopija Zahtjeva za potporu.

Ukoliko je šteta nastala na ekološkoj proizvodnji, isto je potrebno naznačiti na prijavi.

Prijave se  mogu predati najkasnije do 18. rujna 2021. godine putem:

  1. e-maila ivana.juric@daruvar.hr,
  2. pošte na adresu: Grad Daruvar Trg kralja Tomislava 14, 43 500 Daruvar, s naznakom „ Prijava štete od elementarne nepogode“
  3. osobno predati u Grad Daruvar, soba br.11

OBRAZAC PN

PRIVOLA/SUGLASNOST ZA OBRADU I OBJAVU OSOBNIH PODATAKA

POZIV ZA PRIJAVU ŠTETE OD PRIRODNE NEPOGODE – SUŠE

Skip to content