Gradonačelnik Grada Daruvara sa svojim zamjenicama primio je učenike i predstavnike Ekonomske i turističke škole Daruvar, ravnateljicu Dinku Kavalir i profesoricu Radmilu Frantal, dobitnike priznanja MIROTVORNA ŠKOLA 2015. Centra za mir, nenasilje i ljudska prava. Škola je nizom projekata realiziranih s organizacijama civilnog društva, institucijama, međunarodnim organizacijama te aktivnim sudjelovanjem u građanskom odgoju i obrazovanju od 2012. godine nadalje, promicala mir, suradnju i toleranciju među različitim dionicama društva, etničkim i interesnim skupinama.

Nadalje, u razgovoru s predstavnicima Grada učenici su iznijeli svoje dojmove sa studijsko-edukacijskog posjeta istočnoj Slavoniji, koji je bio prebogat sadržajima no istaknuli su posjet Vukovaru, predavanje „Mirotvorac“ Marijana Gubine , autora knjige „260 dana“, te razgovor s predstavnicima kraljevske obitelji Ujedinjenog Kraljevstva, princom Charles i suprugom Camillom, vojvotkinjom od Cornwalla, tijekom seminara „MIR JE U NAŠIM RUKAMA“ održanom u Arheološkom muzeju u Osijeku. Tijekom razgovora je naglašena potreba uključivanja mladih u razvoj kvalitete sadašnjeg i budućeg društva te bitnost nastavka rada Ekonomske i turističke škole Daruvar na promicanju mira, nenasilja, suradnje i tolerancije te stvaranjem mreže škola.

[su_custom_gallery source=”media: 1563,1564,1565,1566,1567,1568,1569,1570″ limit=”34″ link=”lightbox” width=”160″ height=”120″ title=”never”]