U Velikoj vijećnici Grada Daruvara 25. studenog 2016. godine održana je četvrta radionica Programa za urbano partnerstvo (UPP faza II) s temom „Prevencija korupcije i izgradnja integriteta“. Na radionici su definirane aktivnosti bitne za izradu akcijskog plana. Nakon završetka ovog projekta cilj jest razvijen i usvojen Akcijski plan prevencije korupcije za razdoblje od 2016. do 2018. godine Grada Daruvara te da time gradska uprava bude  još više na usluzi građanima.

Skip to content