Svrha Agencije je da postane centralno mjesto za pripremu i provedbu EU projekata te da ima vodeću ulogu u gospodarskom razvoju i poticanju poduzetništva na području grada Daruvara.
U ove tri godine RADA je u suradnji s Gradom Daruvarom, općinama, poduzetnicima i gospodarstvenicima, poljoprivrednicima, pripremila preko 290 projekata, od kojih je 60 još u evaluaciji, a 138 projekata je odobreno.