Danas je u Ministarstvu turizma i sporta sklopljen ugovor o sufinanciranju izgradnje, građevinskog zahvata i opremanja športskih građevina u 2020. godini, a za provedbu projekta „Sanacija i opremanje borilišta “Sokol” za šport i rekreaciju djece, mladih, rekreativaca, umirovljenika i osoba s invaliditetom“.
Grad Daruvar iz vlastitih sredstava financira iznos od 270.051,47 kn te Savez Čeha RH iznos od 200.000,00 kn. Ministarstvo turizma i sporta navedeni projekt sufinancira u iznosu od 559.762,21 kn.
Ispred Ministarstva turizma i sporta prisutni su bili ministrica Nikolina Brnjac i državni tajnik Tomislav Družak, a ispred Grada Daruvara, gradonačelnik Damir Lneniček te zamjenik gradonačelnika i saborski zastupnik za češku i slovačku nacionalnu manjinu Vladimir Bilek.
Skip to content