Gradonačelnik se danas sastao s Marcelom Medakom, direktorom Turističke zajednice Bjelovarsko-bilogorske županije. Razgovaralo se o planovima razvoja turizma na razini županije, planovima i projektima Turističke zajednice Daruvar – Papuk, te o započetom projektu integralnog upravljanja kvalitetom u destinaciji, te aktiviranja lokalnog stanovništva u turizmu putem ankete.
Uz Turističku zajednicu Daruvar – Papuk, u projekt su uključene i ostale lokalne turističke zajednice.
Među prvim aktivnostima u provođenju projekta je ispunjavanje ankete – mišljenje stanovnika o turizmu.