Povodom akcije «Sat za planet Zemlju»   ugasit će se javna rasvjeta na području cijelog grada Daruvara (i šire)  19. (subota) 03. 2016. godine od 20.30 do 21.30 sati. 

WWF, svjetska nevladina organizacija za zaštitu prirode već deset godina organizira Sat za planet Zemlju (Earth Hour), a ovogodišnju akciju je  posvetio klimatskim promjenama.

Akcija je započela 2007. g. i u Guinessovoj knjizi rekorda je upisana kao najveća svjetska volonterska akcija. Tako je prošle godine javna rasvjeta isključena u više od 7.000 gradova i više od 160 zemalja. I Hrvatska je jedna od njih, lani su ugašena svjetla u 56 gradova.

Grad Daruvar je uključen u akciju od 2010. godine.

earth_7_538601 (1)

Skip to content